Upozornenie pre návštevníkov Hlavného cintorína

Ospravedlňujeme sa návštevníkom hlavného cintorína v Prešove za dočasné nepríjemnosti a obmedzenia spôsobené opravou chodníka pri vstupe do cintorína, nachádzajúceho sa pri Dome smútku. Predpokl. termín ukončenia prác je 25.9.2014. Ďakujeme za pochopenie.

Neplatiči

Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

utorok
16.09.2014
4 pohreby
streda
17.09.2014
5 pohrebov
štvrtok
18.09.2014
2 pohreby
piatok
19.09.2014
2 pohreby
pondelok
22.09.2014
1 pohreb
11:00 hod.
p. Vojtech Sedlák
86-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Ing. Ľubomír Košuda
54-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Ružena Rusnáková
90-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Juraj Lochaj
87-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Margita Gajdošová
80-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Magdaléna Fritzová
78-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Magdaléna Podolinská
78-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Marta Šestáková
71-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Pavol Gerják
66-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Ing. Peter Pillár
42-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Ing. Jozef Zachar
80-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
13:00 hod.
p. Jolana Kriváková
65-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Štefan Bujňák
74-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
12:00 hod.
p. Mária Staruchová
94-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.