Neplatiči

Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

štvrtok
28.08.2014
1 pohreb
utorok
02.09.2014
1 pohreb
streda
03.09.2014
3 pohreby
štvrtok
04.09.2014
3 pohreby
piatok
05.09.2014
1 pohreb
10:00 hod.
p. Štefan Petruš
54-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
13:00 hod.
p. Anna Brehuvová
76-ročná, Dom smútku Nižná Šebastová
11:00 hod.
p. Mária Sisáková
72-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Ing. Stanislav Simonik
56-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Mária Stankovičová
67-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Mária Melioriszová
85-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Ing. Dávid Beliš
27-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Klára Gajdošová
89-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
13:00 hod.
p. Anna Popadičová
67-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.