Neplatiči

Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

streda
01.07.2015
5 pohrebov
štvrtok
02.07.2015
1 pohreb
piatok
03.07.2015
5 pohrebov
pondelok
06.07.2015
4 pohreby
utorok
07.07.2015
1 pohreb
10:00 hod.
p. Terézia Schniererová
52-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Božena Petrušová
71-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Terézia Sabanošová
78-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. MUDr. Bohdan Havrilco
74-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Lukáš Mihalik
25-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Ing. Pavol Kalafus
64-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Vladimír Figura
59-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Zdenek Doležel
74-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Oľga Zděnková
82-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Peter Franko
51-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Mária Janičová
62-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Juliana Harmathová
88-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Mária Česelková
87-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Ladislav Vavrek
70-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Ema Šoltésová
86-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
13:00 hod.
p. Irena Forusová
81-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.