Neplatiči

Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

utorok
27.01.2015
2 pohreby
streda
28.01.2015
5 pohrebov
štvrtok
29.01.2015
1 pohreb
piatok
30.01.2015
5 pohrebov
pondelok
02.02.2015
1 pohreb
11:00 hod.
p. Tekla Martinková
88-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Ladislav Šarocký
89-ročný, Dom smútku Solivar
10:00 hod.
p. Ingrid Džerengová
45-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Jozef Tomko
63-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Peter Barborič
62-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Katarína Šepitková
84-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Magdaléna Belišová
64-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
13:00 hod.
p. Viera Kosťuková
89-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Martin Kiseľa
27-ročný, Dom smútku Nižná Šebastová

11:00 hod.
p. Alfonz Ferenčák
79-ročný, Dom smútku Solivar

12:00 hod.
p. Anna Kundriková
85-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Aurélia Petríková
94-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Júlia Dobranská
81-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Anna Poláková
90-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.