Upozornenie na stavebné práce na cintoríne Solivar

Žiadame občanov o zvýšenú pozornosť pri návšteve miestneho cintorína Solivar z dôvodu vykonávania stavebných prác a nevyhnutných úprav spojených s projektovou dokumentáciou. Zároveň sa ospravedlňujeme za sťažený prístup počas vykonávania prác.


Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

štvrtok
20.07.2017
2 pohreby
piatok
21.07.2017
1 pohreb
pondelok
24.07.2017
5 pohrebov
utorok
25.07.2017
1 pohreb
streda
26.07.2017
1 pohreb
11:00 hod.
p. Michal Hrubovský
83-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Jozef Sabanoš
78-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Adrián Škvarla
42-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Dušan Jusko
65-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Jozef Brůha
77-ročný, Dom smútku Solivar

12:00 hod.
p. Ján Gic
85-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Juraj Jankura
67-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Anton Kapraľ
53-ročný, Dom smútku Solivar
11:00 hod.
p. Rudolf Kráľovský
75-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
12:00 hod.
p. František Vasočák
88-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.