Neplatiči

Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

utorok
05.05.2015
5 pohrebov
streda
06.05.2015
3 pohreby
štvrtok
07.05.2015
4 pohreby
piatok
08.05.2015
1 pohreb
pondelok
11.05.2015
1 pohreb
11:00 hod.
p. Marián Majdák
63-ročný, Dom smútku Nižná Šebastová

11:00 hod.
p. Marta Senderáková
80-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Mária Prokopičová
90-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Jozef Štefčák
86-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Stanislav Laca
59-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
12:00 hod.
p. Gabriela Gdovinová
72-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. PhDr. Ružena Babejová-Kmecová
74-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Anna Talianová
89-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Ľudmila Milá
57-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Alžbeta Tarbajová
87-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Štefan Paločko
54-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Miroslav Semanič
70-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
13:00 hod.
p. Vilma Kačová
83-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Milan Chovan
83-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.