Neplatiči

Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

pondelok
18.08.2014
5 pohrebov
utorok
19.08.2014
4 pohreby
streda
20.08.2014
5 pohrebov
štvrtok
21.08.2014
2 pohreby
piatok
22.08.2014
4 pohreby
11:00 hod.
p. Alexander Čmelík
84-ročný, Dom smútku Solivar

11:00 hod.
p. Anna Doležiová
94-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Ladislav Petruš
65-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. MUDr. Cyril Sauka
63-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Prof. Ing. Jozef Novák - Marcinčin,PhD.
50-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Alžbeta Justiňáková
90-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Oskár Menykő
82-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Helena Smreková
80-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Mária Hanobíková
78-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Katarína Hrušková
72-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Halina Ruppová
65-ročná, Dom smútku Solivar

13:00 hod.
p. Alžbeta Virčíková
88-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Mária Potočňáková
74-ročná, Dom smútku Solivar

14:00 hod.
p. Mikuláš Korba
84-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
13:00 hod.
p. Magdaléna Millyová
94-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Jozef Varga
53-ročný, Dom smútku Solivar
10:00 hod.
p. Alžbeta Blašková
63-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Bartolomej Senderák
84-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Ladislav Sičák
61-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Mária Olšavská
82-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.