Upozornenie pre návštevníkov Hlavného cintorína

Dňa 24.10.2014 bude parkovisko na ulici Vajanského pod cintorínom uzatvorené z dôvodu vykonávania živičných úprav ciest na Hlavnom cintoríne. Uzávierka bude v čase od 7.00 - 17.00 hod.

Neplatiči

Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

sobota
18.10.2014
1 pohreb
pondelok
20.10.2014
4 pohreby
utorok
21.10.2014
4 pohreby
streda
22.10.2014
3 pohreby
štvrtok
23.10.2014
2 pohreby
12:00 hod.
p. Valent Krafčík
82-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Stanislav Jankovič
84-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Peter Džupka
45-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Anna Belinská
63-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Anna Martonová
80-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Mária Jedláková
94-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Mária Gáborová
98-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Matilda Vargošková
86-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Jozefína Nedeliaková
89-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:30 hod.
p. Krutská Mária
83-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Anna Jančiková
74-ročná, Dom smútku Solivar

13:00 hod.
p. Malvína Čintalanová
90-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Zdenka Krescanková
67-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Anton Miklič
79-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Otváracia doba cintorínov počas Sviatku všetkých svätých a
Pamiatky zosnulých v dňoch od 01.11.2014 do 02.11.2014

Prešov - Kalvária, Dúbrava, Soľnobanský, Zlatobanský, Šalgovík - NONSTOP

Prešov - Hlavný cintorín | brány cintorína otvorené NONSTOP
Dom smútku - sociálne zariadenia | 10:00 - 20:00
Kancelária - úradné hodiny | 10:00 - 20:00

Prešov - Solivar | brány cintorína otvorené NONSTOP
Dom smútku - sociálne zariadenia | 10:00 - 17:00

Prešov - Nižná Šebastová | brány cintorína otvorené NONSTOP
Dom smútku - sociálne zariadenia | 10:00 - 17:00

Od 16.10.2014 do 31.10.2014 budú cintoríny otvorené a osvetlené od 8:00 do 20:00 hod
Od 03.11.2014 do 09.11.2014 budú cintoríny otvorené a osvetlené od 8:00 do 22:00 hod


Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.