Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

piatok
28.08.2015
2 pohreby
pondelok
31.08.2015
1 pohreb
streda
02.09.2015
4 pohreby
štvrtok
03.09.2015
2 pohreby
pondelok
07.09.2015
1 pohreb
13:00 hod.
p. František Tinthofer
64-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Mária Lazorová
80-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Zdeněk Mudra
80-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Rudolf Čižík
84-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Zuzana Kurtyová
82-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Anna Babejová
85-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Marián Giba
54-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Mária Tiritová
87-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Ján Stanek
83-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Mária Potocká
89-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.