Neplatiči

Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

utorok
16.12.2014
2 pohreby
streda
17.12.2014
1 pohreb
štvrtok
18.12.2014
1 pohreb
piatok
19.12.2014
1 pohreb
pondelok
22.12.2014
2 pohreby
13:00 hod.
p. Alžbeta Kožušková
80-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Ján Trojanovič
77-ročný, Dom smútku Solivar
13:00 hod.
p. Mária Bažová
36-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
13:00 hod.
p. Emil Hozza
81-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Jozef Hoffman
53-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Jolana Kseničová
83-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Vladimír Soľanka
51-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.