Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

utorok
17.04.2018
5 pohrebov
streda
18.04.2018
4 pohreby
štvrtok
19.04.2018
1 pohreb
piatok
20.04.2018
4 pohreby
pondelok
23.04.2018
5 pohrebov
10:00 hod.
p. Ján Dorin
68-ročný, Dom smútku Nižná Šebastová

11:00 hod.
p. František Capek
66-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Matilda Dědečková
92-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Anna Michaleková
81-ročná, Dom smútku Nižná Šebastová

14:00 hod.
p. Gabriel Kubus
62-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Matilda Habočíková
97-ročná, Kostol na Hrádku Solivar

11:00 hod.
p. Mária Futejová
73-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Magdaléna Gdovinová
76-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Terézia Pastírová
86-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Magda Baculíková
73-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Ján Džambík
74-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Ladislav Kassay
75-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Mária Drábová
81-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Peter Novák
50-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Jozef Jašúrek
51-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Miroslav Kručay
61-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Mária Plavčanová
78-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Anna Nováková
65-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Mária Bednárová
82-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

OZNAM

V súvislosti s uzatvorením Domu Smútku Solivar z dôvodu celkovej rekonštrukcie a na základe rozhodnutia mesta Prešov Vám oznamujeme, že pri pochovávaní na cintoríne Solivar budú posledné rozlúčky so zosnulými vykonávané v Dome smútku na Krátkej ulici.
Mesto Prešov počas rekonštrukcie bezodplatne ponúka jednosmernú dopravu jedným autobusom z Krátkej ulice na cintorín Solivar.
Domu smútku Solivar je z dôvodu rekonštrukcie uzatvorený od 29.08.2017.
Za pochopenie ďakujeme!


Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.