Jednorazová zmena otváracích hodín

Budúcu stredu t.j. 13.7.2016 bude kancelária otvorená v čase od 7:00 – 15:00 (namiesto 7:00 – 17:00).Upozornenie na stavebné práce na cintoríne Solivar

Žiadame občanov o zvýšenú pozornosť pri návšteve miestneho cintorína Solivar z dôvodu vykonávania stavebných prác a nevyhnutných úprav spojených s projektovou dokumentáciou. Zároveň sa ospravedlňujeme za sťažený prístup počas vykonávania prác.


Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

pondelok
18.07.2016
4 pohreby
utorok
19.07.2016
5 pohrebov
streda
20.07.2016
4 pohreby
štvrtok
21.07.2016
2 pohreby
utorok
26.07.2016
1 pohreb
11:00 hod.
p. Jaroslav Tobiáš
48-ročný, Dom smútku Nižná Šebastová

12:00 hod.
p. Vladimír Obšut
63-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Ladislav Káčer
96-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Eduard Hermel
81-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Milan Apjár
75-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Anna Kováčová
89-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Michal Krajňák
80-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Matúš Kováč
4-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Jolana Stredňáková
79-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Mária Sedláková
83-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Bibiána Raabová
81-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Dezider Šimkovič
82-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Mária Cimbáková
58-ročná, Dom smútku Solivar
10:30 hod.
p. Ing. Miloslav Jacoš
51-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Martin Gabani
77-ročný, Dom smútku Solivar
14:00 hod.
p. Pavel Havlík
93-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.