Upozornenie na stavebné práce na cintoríne Solivar

Žiadame občanov o zvýšenú pozornosť pri návšteve miestneho cintorína Solivar z dôvodu vykonávania stavebných prác a nevyhnutných úprav spojených s projektovou dokumentáciou. Zároveň sa ospravedlňujeme za sťažený prístup počas vykonávania prác.


Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

piatok
21.10.2016
4 pohreby
pondelok
24.10.2016
3 pohreby
utorok
25.10.2016
3 pohreby
štvrtok
27.10.2016
3 pohreby
piatok
28.10.2016
1 pohreb
11:00 hod.
p. Jozef Beisetzer
94-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Žofia Simoníková
79-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Vilma Godlová
62-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Magdaléna Zlatohlavá
86-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
12:00 hod.
p. JUDr. Eva Petránová
57-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Sonja Hlavková
65-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Margita Juščáková
81-ročná, farský kostol Najsvätejšej Trojice v Solivare
13:00 hod.
p. František Hudák
70-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Ján Fialka
40-ročný, Dom smútku Solivar

14:00 hod.
p. Pavol Bujňák
80-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Antónia Budayová
89-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Zuzana Trebuňová
76-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Katarína Špesová
87-ročná, Dom smútku Nižná Šebastová
13:00 hod.
p. Mgr. Mária Kubová
86-ročná, Dom smútku Solivar
zobraziť pohreby

Otváracia doba cintorínov počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých v dňoch 29.,30.,31.10. a 01.11.2016

Brány všetkých cintorínov sú v uvedených dňoch otvorené NONSTOP


Úradné hodiny

Hlavný cintorín - kancelária otvorená, k dispozícii socálne zariadenia v Dome smútku
29.10.2016 (sobota) 10:00 - 18:00 hod.
30.10.2016 (nedeľa) 10:00 - 18:00 hod.
31.10.2016 (pondelok) 07:00 - 18:00 hod.
01.11.2016 (utorok) 10:00 - 18:00 hod.
02.11.2016 (streda) 07:00 - 18:00 hod.

Solivar a Nižná Šebastová - k dispozícii sociálne zariadenia v Dome smútku
29.10.2016 (sobota) 11:00 - 18:00 hod.
30.10.2016 (nedeľa) 11:00 - 18:00 hod.
01.11.2016 (utorok) 11:00 - 18:00 hod.


Otváracia doba cintorínov v dňoch od 02.11.2016 do 08.11.2016

V dňoch od 02.11.2016 do 08.11.2016 budú cintoríny otvorené od 07:00 hod. do 21:00 hod.


Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.