Upozornenie na stavebné práce na cintoríne Solivar

Žiadame občanov o zvýšenú pozornosť pri návšteve miestneho cintorína Solivar z dôvodu vykonávania stavebných prác a nevyhnutných úprav spojených s projektovou dokumentáciou. Zároveň sa ospravedlňujeme za sťažený prístup počas vykonávania prác.


Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

streda
16.08.2017
3 pohreby
štvrtok
17.08.2017
1 pohreb
piatok
18.08.2017
3 pohreby
pondelok
21.08.2017
1 pohreb
utorok
22.08.2017
1 pohreb
11:00 hod.
p. Aurélia Knapíková
87-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. PhDr. Jozef Kandala
71-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Marta Bačová
85-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Magdaléna Baranová
78-ročná, Dom smútku Nižná Šebastová
11:00 hod.
p. Marta Matejová
75-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Elena Sániková
80-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Milan Gregor
58-ročný, Dom smútku Solivar
11:00 hod.
p. Elena Kušnírová
68-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
14:00 hod.
p. Margita Kallová
91-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.