Neplatiči

Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

utorok
18.11.2014
2 pohreby
streda
19.11.2014
5 pohrebov
štvrtok
20.11.2014
3 pohreby
pondelok
24.11.2014
3 pohreby
13:00 hod.
p. Valéria Andrejkovičová
80-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Karol Malaga
87-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Anna Fedorčáková
90-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Ján Diňa
74-ročný, Dom smútku Solivar

12:00 hod.
p. Etela Kačeňáková
82-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Anna Chovanová
93-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Anna Kačmariková
96-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
12:00 hod.
p. Ing. Anton Leško
76-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Helena Popovcová
81-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:30 hod.
p. Karol Kuruc
73-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Anna Horváthová
100-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Helena Koščová
86-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Mária Kaščáková
66-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.