Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

utorok, 03.02.2015

p. Nadežda Gerková, 68-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 14:00 hod.
p. Anna Pastírová, 81-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 13:00 hod.
p. Pavel Rapavý, 98-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 12:00 hod.
p. Anna Mindžáková, 87-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 10:00 hod.

pondelok, 02.02.2015

p. Anna Šarvanová, 88-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 13:00 hod.
p. Anna Poláková, 90-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 11:00 hod.

piatok, 30.01.2015

p. Júlia Dobranská, 81-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 14:00 hod.
p. Aurélia Petríková, 94-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 13:00 hod.
p. Anna Kundriková, 85-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 12:00 hod.
p. Martin Kiseľa, 27-ročný, Dom smútku Nižná Šebastová, 11:00 hod.
p. Alfonz Ferenčák, 79-ročný, Dom smútku Solivar, 11:00 hod.

štvrtok, 29.01.2015

p. Viera Kosťuková, 89-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 13:00 hod.

streda, 28.01.2015

p. Magdaléna Belišová, 64-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 14:00 hod.
p. Katarína Šepitková, 84-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 13:00 hod.
p. Peter Barborič, 62-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 12:00 hod.
p. Jozef Tomko, 63-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 11:00 hod.
p. Ingrid Džerengová, 45-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 10:00 hod.


NovinkyKontrola na prevádzke Pohrebných a cintorínskych služieb | 20.11.2014

Dňa 10.11.2014 vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva kontrolu z výkonu štátneho zdravotného dozoru v súlade o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v podmienkach prevádzky Pohrebné a cintorínske služby. Predmetom kontroly bolo dodržiavanie ustanovení zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Štátny zdravotný dozor bol vykonaný za účasti pracovníkov za RÚVZ Prešov a pracovníkov za ÚVZ Bratislava. Na základe cielenej previerky bolo konštatované, že prevádzka pohrebnej služby je zabezpečená na základe platného Prevádzkového poriadku. Vykonaným dozorom neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov vydaných na ich základe. Ako uviedol riaditeľ spoločnosti Ing. Višňovský Jozef, " výsledok kontroly je pre nás morálnym povzbudením a uistil nás v tom, že spoločnosť TSmP, a.s. kladie veľký dôraz na dodržiavanie platných legislatívnych noriem a dodržiavanie zákona. Zároveň nás zaväzuje nepoľaviť v tejto oblasti a naďalej skvalitňovať a poskytovať služby prevádzky v najvyššej kvalite."Novinky na Soľnobanskom a Zlatobanskom cintoríne | 02.10.2014

V rámci skvalitnenia nami poskytovaných služieb pre návštevníkov cintorínov sme zrealizovali osadenie nádob na vodu na cintorínoch Soľnobanský a Zlatobanský v Prešove.

Novinky na Soľnobanskom a Zlatobanskom cintoríne  Novinky na Soľnobanskom a Zlatobanskom cintoríne  Novinky na Soľnobanskom a Zlatobanskom cintoríne  Novinky na Soľnobanskom a Zlatobanskom cintoríne


Rekonštrukcia rozlúčkovej miestnosti | 21.10.2012

V roku 2012 sa začala rozsiahla rekonštrukcia rozlúčkovej miestnosti v Dome smútku na Hlavnom cintoríne. Okrem vynoveného priestoru rozlúčkovej miestnosti, sa zrekonštruovalo aj ozvučenie, ktoré je rozdelené do 4 zón, čo v značnej miere prispieva ku kvalite a variabilite a celkovej dôstojnosti obradov.

Rekonštrukcia obradnej miestnosti v roku 2012  Rekonštrukcia obradnej miestnosti v roku 2012  Pôvodný stav obradnej miestnosti


Úprava kancelárie prvého kontaktu | 14.10.2012

V súčasnosti pokračujú rekonštrukčné práce aj v kancelárskych priestoroch pohrebných služieb, ktoré sa rozdelili na administratívnu časť a na výstavný priestor, v ktorom bude našim zákazníkom k dispozícia celková ponuka tovaru. Našim prvoradým záujmom je spokojnosť našich zákazníkov, preto im ponúkneme na jednom mieste komplexné služby pri príprave poslednej rozlúčky s ich blízkymi

Rekonštrukcia kancelárie prvého kontaktu v roku 2012  Rekonštrukcia kancelárie prvého kontaktu v roku 2012  Rekonštrukcia kancelárie prvého kontaktu v roku 2012  Pôvodný stav kancelárie prvého kontaktu  Pôvodný stav kancelárie prvého kontaktu


Obnova domu smútku Solivar | 27.08.2012

V Dome smútku na Solivare sa začali stavebné úpravy v roku 2011. Zmenou riešenia vnútornej dispozície dostala malá obradná miestnosť nový šat. Vyriešila sa aj otázka zastaralého ozvučenia, ktoré bolo nahradené novým vnútorným, ale aj vonkajším.

Obnova domu smútku Solivar  Obnova domu smútku Solivar  Obnova domu smútku Solivar  Pôvodný stav domu smútku Solivar


Obnova domu smútku Nižná Šebastová | 03.08.2012

Aj Dom smútku v Nižnej Šebastovej prešiel stavebnými úpravami. V roku 2012 sa riešila najmä fasáda exteriérov aj interiérov, no bolo vymenené aj popraskané vodovodné potrubie.

Obnova domu smútku Nižná Šebastová  Pôvodný stav domu smútku Nižná Šebastová


Napísali o nás


Prešovčania v čase Dušičiek spomínajú aj na Jána Pavla II. | 01.11.2012, www.hlavnespravy.sk

Stovky ľudí od rána prichádzajú na Hlavný cintorín v Prešove, aby si zapálením sviečky a položením kvetov pripomenuli pamiatku svojich zosnulých. Mnohí však nemohli z rôznych dôvodov odcestovať na hroby príbuzných, a preto im zvyknú symbolicky zapáliť sviečku na múriku pri kaplnke... detail článku

Prešov zriaďuje virtuálny cintorín... | 01.11.2012, www.pluska.sk

Na príprave stránok poskytujúcich tieto služby spolupracujú Technické služby mesta Prešov, v ktorých správe sú mestské cintoríny. Spoločnosť pracuje na aktualizácii databáz hrobových miest tak, aby bola doplnená o všetky údaje od roku 2008.... detail článku

Nestíhate ísť na hroby? Prešov chystá virtuálny cintorín... | 01.11.2012, www.topky.sk

Mesto Prešov vytvára možnosť uctiť si pamiatku blízkych zosnulých zapálením sviečky či položením kytice na virtuálnom cintoríne. Hovorkyňa radnice Veronika Kmetóny Gazdová informovala, že pozostalí tak budú mať v budúcnosti možnosť zanechať odkaz so svojím menom, dátumom návštevy a textom... detail článku

V Prešove je možné zapáliť virtuálnu sviečku... | 31.10.2012, www.webnoviny.sk

Už aj ľudia, ktorí majú pochovaných svojich blízkych na prešovskom cintoríne, môžu využiť služby webovej stránky www.cintoriny.sk, vďaka ktorej im môžu na diaľku zapáliť virtuálnu sviečku... detail článku

S internetom až do záhrobia!... | 29.10.2012, www.tvnoviny.sk

Nová služba začína fungovať od dnešného dňa. Záujemcom umožňuje zapáliť na prešovských cintorínoch virtuálnu sviečku či položiť na hrob virtuálnu kyticu kvetov. Na hrobe vo fiktívnej podobe bude možné dokonca zanechať aj odkaz s menom, dátumom návštevy a textom... detail článku

A zavládol pokoj... | 26.10.2012, www.presov.sk

Blíži sa sviatok Všetkých svätých i uctenie si Pamiatky zosnulých, ktorý je kresťanským sviatkom, kedy si spomíname na svojich blízkych, priateľov, známych, tých, ktorí už nie sú medzi nami... Hroby na cintorínoch sú zahalené plameňmi sviečok, kahancov či kyticami kvetov, ktoré symbolicky našu úctu a spomienku zosnulým vyjadrujú... detail článku