Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

utorok
22.05.2018
3 pohreby
streda
23.05.2018
3 pohreby
štvrtok
24.05.2018
2 pohreby
piatok
25.05.2018
3 pohreby
pondelok
28.05.2018
1 pohreb
11:00 hod.
p. Elena Tančáková
81-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Oto Brenk
54-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Jozef Hanobík
90-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Ladislav Nagy
71-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Vilma Radovická
81-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Otokar Tóth
78-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Eva Hospodárová
70-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Mária Kurucová
88-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. RNDr. Judita Šepitková, CSc.
80-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Florián Muška
78-ročný, Dom smútku Nižná Šebastová

13:00 hod.
p. Ctibor Sabol
57-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
12:00 hod.
p. Ružena Bendíková
85-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

OZNAM

V súvislosti s uzatvorením Domu Smútku Solivar z dôvodu celkovej rekonštrukcie a na základe rozhodnutia mesta Prešov Vám oznamujeme, že pri pochovávaní na cintoríne Solivar budú posledné rozlúčky so zosnulými vykonávané v Dome smútku na Krátkej ulici.
Mesto Prešov počas rekonštrukcie bezodplatne ponúka jednosmernú dopravu jedným autobusom z Krátkej ulice na cintorín Solivar.
Domu smútku Solivar je z dôvodu rekonštrukcie uzatvorený od 29.08.2017.
Za pochopenie ďakujeme!


Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.