Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

utorok
13.03.2018
5 pohrebov
streda
14.03.2018
5 pohrebov
štvrtok
15.03.2018
2 pohreby
piatok
16.03.2018
5 pohrebov
pondelok
19.03.2018
3 pohreby
11:00 hod.
p. plk. Jiří Hájek v.v.
91-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Elena Sedláková
81-ročná, Dom smútku Nižná Šebastová

12:00 hod.
p. Dušan Lacko
72-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Michal Husivarga
92-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Ing. Jozef Güttler
86-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Vojtech Sivák
68-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Božena Plavčanová
83-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Marián Majdák
47-ročný, Dom smútku Nižná Šebastová

13:00 hod.
p. Martin Kuropčák
42-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Anna Koľšovská
60-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Angela Minarčíková
89-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Ing. Viliam Sedlák
70-ročný, Kostol na Hrádku Solivar
11:00 hod.
p. Ing. Marek Daniel-Čarný
42-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Mária Tóthová
71-ročná, Kostol na Hrádku Solivar

12:00 hod.
p. Ján Hadviždžák
85-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Eugen Boroš
73-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Vojtech Horváth
71-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Ján Seman
87-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Anna Dolhyová
103-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Ján Rešovský
83-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

OZNAM

V súvislosti s uzatvorením Domu Smútku Solivar z dôvodu celkovej rekonštrukcie a na základe rozhodnutia mesta Prešov Vám oznamujeme, že pri pochovávaní na cintoríne Solivar budú posledné rozlúčky so zosnulými vykonávané v Dome smútku na Krátkej ulici.
Mesto Prešov počas rekonštrukcie bezodplatne ponúka jednosmernú dopravu jedným autobusom z Krátkej ulice na cintorín Solivar.
Domu smútku Solivar je z dôvodu rekonštrukcie uzatvorený od 29.08.2017.
Za pochopenie ďakujeme!


Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.