!!! Zmena otváracích hodín od 11.11.2023 !!!

Neplatiči

Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

streda
29.11.2023
1 pohreb
štvrtok
30.11.2023
1 pohreb
piatok
01.12.2023
3 pohreby
pondelok
04.12.2023
1 pohreb
utorok
05.12.2023
1 pohreb
13:00 hod.
p. Mária Bálintová
69-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Mgr. Erika Girašková
52-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Bc. Martin Modrák
42-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Martin Kovalik
65-ročný, Dom smútku Solivar

13:00 hod.
p. Vladimír Sejk
93-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. PhDr. Pavel Uvira
81-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Július Husovský
90-ročný, Dom smútku Solivar
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.