Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

pondelok
17.06.2019
5 pohrebov
utorok
18.06.2019
1 pohreb
streda
19.06.2019
1 pohreb
štvrtok
20.06.2019
1 pohreb
piatok
21.06.2019
4 pohreby
11:00 hod.
p. Alojz Švík
89-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Katarína Žabecká
82-ročná, Kostol na Hrádku Solivar

12:00 hod.
p. Jozef Blichár
86-ročný, Dom smútku Nižná Šebastová

13:00 hod.
p. Ferdinand Kobák
87-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Irena Kuzmiaková
78-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
14:00 hod.
p. Ladislav Adamkovič
82-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Emil Adamov
78-ročný, Dom smútku Nižná Šebastová
13:00 hod.
p. Ing. Juraj Mihalov
67-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Júlia Palečková
92-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Katarína Kmecová
99-ročná, Kostol na Hrádku Solivar

13:00 hod.
p. Andrej Malinovský
67-ročný, Kostol na Hrádku Solivar

13:00 hod.
p. Mária Ľašová
80-ročná, Dom smútku Nižná Šebastová
zobraziť pohreby

OZNAM

V súvislosti s uzatvorením Domu Smútku Solivar z dôvodu celkovej rekonštrukcie a na základe rozhodnutia mesta Prešov Vám oznamujeme, že pri pochovávaní na cintoríne Solivar budú posledné rozlúčky so zosnulými vykonávané v Dome smútku na Krátkej ulici.
Mesto Prešov počas rekonštrukcie bezodplatne ponúka jednosmernú dopravu jedným autobusom z Krátkej ulice na cintorín Solivar.
Domu smútku Solivar je z dôvodu rekonštrukcie uzatvorený od 29.08.2017.
Za pochopenie ďakujeme!


Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.