Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

piatok
21.06.2019
4 pohreby
pondelok
24.06.2019
4 pohreby
utorok
25.06.2019
1 pohreb
streda
26.06.2019
2 pohreby
štvrtok
27.06.2019
1 pohreb
10:00 hod.
p. Júlia Palečková
92-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Katarína Kmecová
99-ročná, Kostol na Hrádku Solivar

13:00 hod.
p. Mária Ľašová
80-ročná, Dom smútku Nižná Šebastová

13:00 hod.
p. Andrej Malinovský
67-ročný, Kostol na Hrádku Solivar
10:00 hod.
p. Martin Vužňák
51-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Magdaléna Jacková
85-ročná, Kostol na Hrádku Solivar

13:00 hod.
p. Pavol Špak
66-ročný, Kostol na Hrádku Solivar

13:00 hod.
p. Anna Janáková
85-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
14:00 hod.
p. PaedDr. Ján Dobák, DrSc.
77-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. František Seman
78-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Mária Sakalová
92-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Emília Adamčíková
69-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

OZNAM

V súvislosti s uzatvorením Domu Smútku Solivar z dôvodu celkovej rekonštrukcie a na základe rozhodnutia mesta Prešov Vám oznamujeme, že pri pochovávaní na cintoríne Solivar budú posledné rozlúčky so zosnulými vykonávané v Dome smútku na Krátkej ulici.
Mesto Prešov počas rekonštrukcie bezodplatne ponúka jednosmernú dopravu jedným autobusom z Krátkej ulice na cintorín Solivar.
Domu smútku Solivar je z dôvodu rekonštrukcie uzatvorený od 29.08.2017.
Za pochopenie ďakujeme!


Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.