OZNAM - Vstup do prevádzky

Základ (ne/očkovaní, s testom, po Covide) – počet bez obmedzení.
OZNAM - Usmernenie k účasti na pohrebe

Základ (ne/očkovaní, s testom, po Covide) – počet bez obmedzení.

Neplatiči

Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

streda
28.09.2022
2 pohreby
piatok
30.09.2022
1 pohreb
pondelok
03.10.2022
1 pohreb
utorok
04.10.2022
1 pohreb
streda
05.10.2022
1 pohreb
10:00 hod.
p. Jozef Mikloš
56-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Dušan Pallo
85-ročný, Dom smútku Solivar
10:00 hod.
p. Kvetoslava Kuchárová
66-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Ladislav Klein
90-ročný, rozlúčka pri hrobovom mieste Hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Anna Dupejová
89-ročná, Dom smútku Solivar
10:00 hod.
p. Pavel Ilavský
67-ročný, Dom smútku Solivar
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.