Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

pondelok
13.08.2018
3 pohreby
utorok
14.08.2018
2 pohreby
streda
15.08.2018
4 pohreby
štvrtok
16.08.2018
2 pohreby
piatok
17.08.2018
1 pohreb
11:00 hod.
p. Monika Veselovská
65-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Stanislav Pecár
46-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Ing. Miroslav Minďár
52-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
12:00 hod.
p. Mária Maskalíková
87-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Anna Karšková
78-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Milan Potočňák
59-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Dagmar Sibalová
54-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Irena Paločková
69-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Milan Bado
65-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Ján Dančišin
83-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Ladislav Žabka
68-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
13:00 hod.
p. Eleonóra Ribovičová
69-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

OZNAM

V súvislosti s uzatvorením Domu Smútku Solivar z dôvodu celkovej rekonštrukcie a na základe rozhodnutia mesta Prešov Vám oznamujeme, že pri pochovávaní na cintoríne Solivar budú posledné rozlúčky so zosnulými vykonávané v Dome smútku na Krátkej ulici.
Mesto Prešov počas rekonštrukcie bezodplatne ponúka jednosmernú dopravu jedným autobusom z Krátkej ulice na cintorín Solivar.
Domu smútku Solivar je z dôvodu rekonštrukcie uzatvorený od 29.08.2017.
Za pochopenie ďakujeme!


Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.