Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

piatok
18.01.2019
3 pohreby
pondelok
21.01.2019
3 pohreby
utorok
22.01.2019
1 pohreb
streda
23.01.2019
3 pohreby
štvrtok
24.01.2019
1 pohreb
12:00 hod.
p. Mária Šoltésová
75-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Ján Pulik
83-ročný, Kostol na Hrádku Solivar

13:00 hod.
p. Milan Sedlák
73-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Vladimír Kopecký
72-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Djordje Jovanovič
80-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Rudolf Malinovský
77-ročný, Kostol na Hrádku Solivar
12:00 hod.
p. Emma Zúbeková
90-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Gabriela Morjaková
76-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Anna Gutisová
88-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Jozef Sedlák
81-ročný, Dom smútku Nižná Šebastová
13:00 hod.
p. Anna Nanincová
83-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

OZNAM

V súvislosti s uzatvorením Domu Smútku Solivar z dôvodu celkovej rekonštrukcie a na základe rozhodnutia mesta Prešov Vám oznamujeme, že pri pochovávaní na cintoríne Solivar budú posledné rozlúčky so zosnulými vykonávané v Dome smútku na Krátkej ulici.
Mesto Prešov počas rekonštrukcie bezodplatne ponúka jednosmernú dopravu jedným autobusom z Krátkej ulice na cintorín Solivar.
Domu smútku Solivar je z dôvodu rekonštrukcie uzatvorený od 29.08.2017.
Za pochopenie ďakujeme!


Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.