!!! Zmena otváracích hodín od 11.11.2023 !!!
Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

utorok, 28.11.2023

p. Antónia Žigová, 69-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 13:00 hod.

streda, 29.11.2023

p. Mária Bálintová, 69-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 13:00 hod.

štvrtok, 30.11.2023

p. Mgr. Erika Girašková, 52-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 11:00 hod.

piatok, 01.12.2023

p. Bc. Martin Modrák, 42-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 10:00 hod.
p. Martin Kovalik, 65-ročný, Dom smútku Solivar, 11:00 hod.
p. Vladimír Sejk, 93-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 13:00 hod.

pondelok, 04.12.2023

p. PhDr. Pavel Uvira, 81-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 10:00 hod.

utorok, 05.12.2023

p. Július Husovský, 90-ročný, Dom smútku Solivar, 11:00 hod.