Ako vybaviť Súhlas na výstavbu /opravu/ náhrobku – pomníka, schránky

S účinnosťou od 1.4.2020 až do odvolania si môžu nájomcovia hrobových miest na cintorínoch v správe Technických služieb mesta Prešov, a.s. požiadať o Súhlas na výstavbu /opravu/ náhrobku – pomníka, schránky - elektronicky.

Na webovej stránke www.tsmp.sk alebo www.pohrebnictvopo.sk si stiahnete Žiadosť o Súhlas na výstavbu /opravu/ náhrobku – pomníka, schránky. Vypísanú a podpísanú žiadosť zasielajte na e-mailovú adresu cintorin@tsmp.sk. K žiadosti pripojte sken nájomnej zmluvyobjednávku prác u zhotoviteľa /kamenárstvo so živnosťou/ a pre overenie totožnosti aj sken občianskeho preukazu nájomcu.

V prípade, že k hrobovému miestu nie je uzavretá nájomná zmluva, informujte sa na telefónnom čísle 051/ 7724133 o ďalšom postupe. Na základe žiadosti a priloženej dokumentácie Vám bude e-mailom odoslaná faktúra podľa aktuálneho cenníka. Po overení /potvrdení/ platby ekonomickým oddelením TSmP, a.s., vystavíme Súhlas na výstavbu /opravu/ náhrobku – pomníka, schránky, ktorý Vám bude e-mailom odoslaný, aby ste mohli kontaktovať zhotoviteľa.

Upozornenie: V súvislosti so šírením respiračného ochorenia COVID – 19 nie je možná platba v hotovosti alebo platobnou kartou v kancelárii Pohrebných a cintorínskych služieb, Krátka 2, Prešov.
Dôležitý oznam !

Z dôvodu obmedzenia šírenia prenosného ochorenia COVID - 19 pristupujeme na prevádzke Pohrebných a cintorínskych služieb k nasledovným opatreniam.

Vybavovanie pohrebov

V prípade vybavovania pohrebu prosím volajte na tel.č. 0918 698 213
a bude Vám umožnený vstup pri dodržaní karanténnych opatrení.

Zároveň Vás chceme požiadať, aby sa samotného obradu zúčastnilo max. 10 najbližších rodinných príslušníkov,
ktorí nie sú v karanténe !


Prevádzka správy cintorínov mesta Prešov
bude z dôvodu preventívnych opatrení v dňoch

12.3.2020 – až do odvolania ZATVORENÁ

informácie budú poskytované emailom – cintorin@tsmp.sk a telefonicky počas pracovnej doby na tel.č. 051/ 77 241 33

Upozornenie:
Upozorňujeme Vás , že v prípade nerešpektovania nariadení budeme nútení

- privolať hliadku Policajného zboru SR,
- nahlásiť porušovanie opatrení príslušným štátnym orgánom,
- Vám zamedziť vykonať obrad v uzatvorenom priestore,
- môže Vám byť uložená sankcia až do výšky 1 600,00,-Eur

Za porozumenie Vám ďakujeme.
Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

pondelok, 30.03.2020

p. Ľubomír Ruska, 67-ročný, Dom smútku Solivar, 11:00 hod.

utorok, 31.03.2020

p. Edita Zubaľová, 80-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 11:00 hod.

piatok, 03.04.2020

p. Marta Scheibelová, 84-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 14:00 hod.

pondelok, 06.04.2020

p. Doc. Ing. Marta Derfényiová CSc., 93-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 13:00 hod.


Novinky


Upozornenie pre návštevníkov Hlavného cintorína | 23.10.2014

Dňa 24.10.2014 bude parkovisko na ulici Vajanského pod cintorínom uzatvorené z dôvodu vykonávania živičných úprav ciest na Hlavnom cintoríne. Uzávierka bude v čase od 7.00 - 17.00 hod.


Novinky na Soľnobanskom a Zlatobanskom cintoríne | 02.10.2014

V rámci skvalitnenia nami poskytovaných služieb pre návštevníkov cintorínov sme zrealizovali osadenie nádob na vodu na cintorínoch Soľnobanský a Zlatobanský v Prešove.

Novinky na Soľnobanskom a Zlatobanskom cintoríne  Novinky na Soľnobanskom a Zlatobanskom cintoríne  Novinky na Soľnobanskom a Zlatobanskom cintoríne  Novinky na Soľnobanskom a Zlatobanskom cintoríne


Upozornenie pre návštevníkov Hlavného cintorína | 04.09.2014

Ospravedlňujeme sa návštevníkom hlavného cintorína v Prešove za dočasné nepríjemnosti a obmedzenia spôsobené opravou chodníka pri vstupe do cintorína, nachádzajúceho sa pri Dome smútku. Predpokl. termín ukončenia prác je 25.9.2014. Ďakujeme za pochopenie.


Rekonštrukcia rozlúčkovej miestnosti | 21.10.2012

V roku 2012 sa začala rozsiahla rekonštrukcia rozlúčkovej miestnosti v Dome smútku na Hlavnom cintoríne. Okrem vynoveného priestoru rozlúčkovej miestnosti, sa zrekonštruovalo aj ozvučenie, ktoré je rozdelené do 4 zón, čo v značnej miere prispieva ku kvalite a variabilite a celkovej dôstojnosti obradov.

Rekonštrukcia obradnej miestnosti v roku 2012  Rekonštrukcia obradnej miestnosti v roku 2012  Pôvodný stav obradnej miestnosti


Úprava kancelárie prvého kontaktu | 14.10.2012

V súčasnosti pokračujú rekonštrukčné práce aj v kancelárskych priestoroch pohrebných služieb, ktoré sa rozdelili na administratívnu časť a na výstavný priestor, v ktorom bude našim zákazníkom k dispozícia celková ponuka tovaru. Našim prvoradým záujmom je spokojnosť našich zákazníkov, preto im ponúkneme na jednom mieste komplexné služby pri príprave poslednej rozlúčky s ich blízkymi

Rekonštrukcia kancelárie prvého kontaktu v roku 2012  Rekonštrukcia kancelárie prvého kontaktu v roku 2012  Rekonštrukcia kancelárie prvého kontaktu v roku 2012  Pôvodný stav kancelárie prvého kontaktu  Pôvodný stav kancelárie prvého kontaktu


Obnova domu smútku Solivar | 27.08.2012

V Dome smútku na Solivare sa začali stavebné úpravy v roku 2011. Zmenou riešenia vnútornej dispozície dostala malá obradná miestnosť nový šat. Vyriešila sa aj otázka zastaralého ozvučenia, ktoré bolo nahradené novým vnútorným, ale aj vonkajším.

Obnova domu smútku Solivar  Obnova domu smútku Solivar  Obnova domu smútku Solivar  Pôvodný stav domu smútku Solivar


Obnova domu smútku Nižná Šebastová | 03.08.2012

Aj Dom smútku v Nižnej Šebastovej prešiel stavebnými úpravami. V roku 2012 sa riešila najmä fasáda exteriérov aj interiérov, no bolo vymenené aj popraskané vodovodné potrubie.

Obnova domu smútku Nižná Šebastová  Pôvodný stav domu smútku Nižná Šebastová


Napísali o nás


Prešovčania v čase Dušičiek spomínajú aj na Jána Pavla II. | 01.11.2012, www.hlavnespravy.sk

Stovky ľudí od rána prichádzajú na Hlavný cintorín v Prešove, aby si zapálením sviečky a položením kvetov pripomenuli pamiatku svojich zosnulých. Mnohí však nemohli z rôznych dôvodov odcestovať na hroby príbuzných, a preto im zvyknú symbolicky zapáliť sviečku na múriku pri kaplnke... detail článku

Prešov zriaďuje virtuálny cintorín... | 01.11.2012, www.pluska.sk

Na príprave stránok poskytujúcich tieto služby spolupracujú Technické služby mesta Prešov, v ktorých správe sú mestské cintoríny. Spoločnosť pracuje na aktualizácii databáz hrobových miest tak, aby bola doplnená o všetky údaje od roku 2008.... detail článku

Nestíhate ísť na hroby? Prešov chystá virtuálny cintorín... | 01.11.2012, www.topky.sk

Mesto Prešov vytvára možnosť uctiť si pamiatku blízkych zosnulých zapálením sviečky či položením kytice na virtuálnom cintoríne. Hovorkyňa radnice Veronika Kmetóny Gazdová informovala, že pozostalí tak budú mať v budúcnosti možnosť zanechať odkaz so svojím menom, dátumom návštevy a textom... detail článku

V Prešove je možné zapáliť virtuálnu sviečku... | 31.10.2012, www.webnoviny.sk

Už aj ľudia, ktorí majú pochovaných svojich blízkych na prešovskom cintoríne, môžu využiť služby webovej stránky www.cintoriny.sk, vďaka ktorej im môžu na diaľku zapáliť virtuálnu sviečku... detail článku

S internetom až do záhrobia!... | 29.10.2012, www.tvnoviny.sk

Nová služba začína fungovať od dnešného dňa. Záujemcom umožňuje zapáliť na prešovských cintorínoch virtuálnu sviečku či položiť na hrob virtuálnu kyticu kvetov. Na hrobe vo fiktívnej podobe bude možné dokonca zanechať aj odkaz s menom, dátumom návštevy a textom... detail článku

A zavládol pokoj... | 26.10.2012, www.presov.sk

Blíži sa sviatok Všetkých svätých i uctenie si Pamiatky zosnulých, ktorý je kresťanským sviatkom, kedy si spomíname na svojich blízkych, priateľov, známych, tých, ktorí už nie sú medzi nami... Hroby na cintorínoch sú zahalené plameňmi sviečok, kahancov či kyticami kvetov, ktoré symbolicky našu úctu a spomienku zosnulým vyjadrujú... detail článku