Otváracia doba areálov cintorínov

Mestský cintorín Prešov
apríl - september = 7.30 - 20.00 hod.
október - marec = 8.00 - 17.00 hod.

cintorín Solivar
apríl - september = 7.30 - 20.00 hod.
október - marec = 8.00 - 17.00 hod.

ostatné cintoríny
NON-STOP


Prešovské cintoríny


Mestský cintorín Prešov

cintorín Nižná Šebastová

cintorín Solivar

cintorín Dúbrava

cintorín Kalvária

cintorín Šalgovík

cintorín Soľnobanský

cintorín Zlatobanský

Mesto Prešov má v súčasnosti 21 000 hrobových miest, z čoho približne 16 000 je na Hlavnom cintoríne. V Prešove je osem cintorínov vo vlastníctve mesta. Mesto už ukončilo komplexnú pasportizáciu, pripravuje aj ďalšie služby a úpravu areálov cintorínov, na ktorých už nie sú voľné hrobové miesta. Rovnako samospráva investuje aj do rozšírenia cintorína v Solivare.